Logo
Tất cả sản phẩm là hàng nhập khẩu

How To Write (7 cuốn)

Mã sản phẩm :

Giá bán : 370,000 đ 440,000 đ
Hỗ Trợ Mua Hàng: 0877106608 ( 8h00 - 22h00 )

 🏵️🍃 𝑯𝑶𝑾 𝑻𝑶 𝑾𝑹𝑰𝑻𝑬  - 7 CUỐN của Evan-Moor dành cho các bạn từ lớp 1 đến lớp 6.

⭐Bộ này giúp các con luyện viết từ trình độ cơ bản đển nâng cao. Ở trình độ cơ bản, cuốn bài tập giúp các con luyện tập viết các cấu trúc đơn giản để dần dần viết thành câu và sau đó chuyển từ đâu đơn lên câu ghép. Ngoài ra còn giúp các con cách viết những câu chuyện với những hướng dẫn rất tỉ mỉ từng bước một. Các con có thể suy nghĩ những tính từ động từ và sau đó viết thành câu văn.

⭐Ở trình độ cao hơn, các con chuyển dần từ câu đơn sang viết đoạn văn, có nhiều hoạt động hướng dẫn cụ thể giúp các con có đủ ý tưởng sáng tạo để tự viết nên đoạn văn của riêng mình.

⭐Những cuốn cao hơn giúp các con nâng cao các đoạn văn và cách kể chuyện và hướng dẫn các con nhiều cách viết hơn, đa dạng các thể loại hơn. 

⭐ 𝙡𝙖̀ 𝙗𝙤̣̂ 𝙨𝙖́𝙘𝙝 𝙗𝙖̀𝙞 𝙩𝙖̣̂𝙥 𝙡𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙫𝙞𝙚̂́𝙩 𝙘𝙪̛̣𝙘 𝙠𝙮̀ 𝙝𝙪̛̃𝙪 𝙞́𝙘𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙖́𝙘 𝙗𝙖̣𝙣 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙘𝙖̉𝙞 𝙩𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙠𝙮̃ 𝙣𝙖̆𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̂́𝙩.
 

👉👉👉 𝑪𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒐̣̂ 𝟕 𝒄𝒖𝒐̂́𝒏: 
𝟏.    𝑯𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒘𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒂 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 (𝑷𝒍𝒐𝒕, 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓, 𝑺𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈, 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏) (𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆𝒔 𝟒-𝟔)
𝟐.    𝑷𝒂𝒓𝒂𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉 𝒘𝒓𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 (𝑴𝒂𝒊𝒏 𝑰𝒅𝒆𝒂, 𝑻𝒐𝒑𝒊𝒄 𝑺𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝑺𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒅𝒆𝒕𝒂𝒊𝒍𝒔) (𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆𝒔 𝟐-𝟒)
𝟑.    𝑾𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒂 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒆 (𝑾𝒉𝒐 𝒐𝒓 𝑾𝒉𝒂𝒕, 𝑫𝒊𝒅 𝒘𝒉𝒂𝒕? 𝑾𝒉𝒆𝒓𝒆? 𝑾𝒉𝒆𝒏?(𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆𝒔 𝟏-𝟑)
𝟒.    𝑪𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒘𝒓𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒅𝒆𝒂𝒔 (𝑹𝒊𝒅𝒅𝒍𝒆𝒔, 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒐𝒐𝒏𝒔, 𝑺𝒉𝒂𝒑𝒆 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔, 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒔, 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉𝒔) (𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆𝒔 𝟐-𝟒)
𝟓.    𝑯𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒘𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒂 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 (𝑩𝒆𝒈𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈, 𝑴𝒊𝒅𝒅𝒍𝒆 , 𝑬𝒏𝒅) (𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆𝒔 𝟏-𝟑)
𝟔.    𝑾𝒓𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒃𝒖𝒍𝒐𝒖𝒔 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉𝒔 (𝑪𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈, 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒊𝒏𝒈, 𝑬𝒙𝒑𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈) (𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆𝒔 𝟒-𝟔)
𝟕.    𝑷𝒐𝒆𝒕𝒓𝒚 𝒑𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒏𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎𝒆𝒔 (𝑳𝒆𝒔𝒔𝒐𝒏𝒔 𝒉𝒆𝒍𝒑 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆𝒔…) (𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆𝒔 𝟑-𝟔)

 

 

0877106608
0877106608