Logo
Tất cả sản phẩm là hàng nhập khẩu

Usborne Beginner Nature (10 cuốn - Bìa cứng)

Mã sản phẩm :

Giá bán : 385,000 đ 460,000 đ
Hỗ Trợ Mua Hàng: 0877106608 ( 8h00 - 22h00 )

✏✏𝙐𝙎𝘽𝙊𝙍𝙉𝙀 𝘽𝙀𝙂𝙄𝙉𝙉𝙀𝙍𝙎 𝙉𝘼𝙏𝙐𝙍𝙀 10 CUỐN BÌA CỨNG✏✏

📚 Mười cuốn sách nói về nhứng điều kì diệu của thiên nhiên. Kiến thức trong bộ sách khá là đơn giản, 𝙘𝙖́𝙘 𝙘𝙖̂𝙪 𝙫𝙖̆𝙣 𝙣𝙜𝙖̆́𝙣, 𝙙𝙚̂̃ 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙪.

📚 Sách cực kỳ sang chảnh với hộp đựng và bìa cứng, màu sắc tươi sáng và đặc biệt 𝙣𝙤̣̂𝙞 𝙙𝙪𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙞̀𝙣𝙝 𝙖̉𝙣𝙝 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙩𝙝𝙪 𝙝𝙪́𝙩 𝙘𝙖́𝙘 𝙗𝙚́ 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙩𝙞̀𝙢 𝙩𝙤̀𝙞 𝙠𝙝𝙖́𝙢 𝙥𝙝𝙖́.

📚 Những vấn đề được đề cập đến đều 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙩𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙩𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙫𝙖̀ 𝙜𝙖̂̀𝙣 𝙜𝙪̃𝙞.
 

✏ 𝘽𝙤̣̂ 𝙨𝙖́𝙘𝙝 𝟭𝟬 𝙦𝙪𝙮𝙚̂̉𝙣 𝙜𝙤̂̀𝙢:

1. Ants

2. Bees & Wasps

3. Bugs

4. Spiders

5. Caterpillars and Butterflies

6. How Flowers Grow

7. Trees

8. Rainforest

9. Tadpoles and Frogs

10. Reptiles

0877106608
0877106608