Logo
Tất cả sản phẩm là hàng nhập khẩu

Brain Games For Clever Kids (10 cuốn)

Mã sản phẩm :

Giá bán : 580,000 đ 650,000 đ
Hỗ Trợ Mua Hàng: 0877106608 ( 8h00 - 22h00 )

💓💓 𝗕𝗥𝗔𝗜𝗡 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦....𝗙𝗼𝗿 𝗖𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗞𝗶𝗱𝘀 (10 Cuốn) 

𝑻𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒕𝒖̛̀ 𝟕 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒍𝒆̂𝒏. Tuyển tập 10 cuốn sách đố vui đầy màu sắc này sẽ khiến cho việc học tập trở nên vô cùng thú vị! 𝑪𝒍𝒆𝒗𝒆𝒓 𝑲𝒊𝒅𝒔 𝑷𝒖𝒛𝒛𝒍𝒆𝒔 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 là bộ sách hỗ trợ học tập tuyệt vời, tập hợp hàng loạt những yếu tố đặc trưng giúp trẻ vừa được vui chơi vừa học tập. Các em nhỏ sẽ được dịp thách thức tri tuệ của bàn thân bằng một loạt câu hỏi đố mẹo, câu đố toán học, câu đố logic, câu đố chữ, trò chơi ô chữ, Sudoku, bắn tàu trên giấy ... Những cuốn sách này bao trùm các chủ đề quan trọng như 𝒕𝒐𝒂́𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 , 𝒕𝒖̛̀ 𝒗𝒖̛̣𝒏𝒈 , 𝒓𝒆̀𝒏 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒊́ 𝒏𝒂̃𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒖̛̉𝒖 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 .

🍑🍑 𝘽𝙤̣̂ 𝟭𝟬 𝙘𝙪𝙤̂́𝙣:
1. 𝐵𝑟𝑎𝑖𝑛 𝐺𝑎𝑚𝑒𝑠 𝐹𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠
2. 𝑊𝑜𝑟𝑑𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠
3. 𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠
4. 𝑄𝑢𝑖𝑧 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠
5. 𝑀𝑎𝑡ℎ𝑠 𝐺𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠
6. 𝐵𝑟𝑎𝑖𝑛 𝐺𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠
7. 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠
8. 𝑊𝑜𝑟𝑑 𝐺𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠
9. 𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑧𝑧𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠 10.
10-𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 𝐵𝑟𝑎𝑖𝑛 𝐺𝑎𝑚𝑒́ 𝐹𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠

0877106608
0877106608