Logo
Tất cả sản phẩm là hàng nhập khẩu

I Can Read – Frog and Toad – 14 Quyển

Mã sản phẩm :

Giá bán : 250,000 đ 300,000 đ
Hỗ Trợ Mua Hàng: 0326246257 ( 8h00 - 22h00 )

 

🐸🐸🐸 𝕀 𝕔𝕒𝕟 𝕣𝕖𝕒𝕕 - 𝔽𝕣𝕠𝕘 𝕒𝕟𝕕 𝕋𝕠𝕒𝕕  ( 14 quyển ) 🐸🐸🐸 

🌟 Ếch và Cóc tận hưởng những ngày ở bên nhau. Họ thả diều, chúc mừng sinh nhật Cóc và chia sẻ sự rùng mình khi Ếch kể một câu chuyện rùng rợn. Hơn hết, họ vui vẻ bên nhau - mọi ngày trong năm.

🌟 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟐: 12 quyển 

1. 𝐵𝑖𝑔 𝑚𝑎𝑥

2. 𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑔𝑔

3. 𝐹𝑟𝑜𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟

4. 𝐹𝑟𝑜𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑙 𝑦𝑒𝑎𝑟

5. 𝐹𝑟𝑜𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠

6. 𝐷𝑎𝑦𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑓𝑟𝑜𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑎𝑑

7. 𝑈𝑛𝑐𝑙𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡

8. 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑎𝑑

9. 𝑂𝑤𝑛 𝑎𝑡 ℎ𝑜𝑚𝑒

10. 𝑀𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

11. 𝐻𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑜𝑢𝑡

12. 𝑀𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑝


🌟 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟑: 2 quyển

1. 𝐶𝑙𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑘𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛

2. 𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑤 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑
0326246257
0326246257