Logo
Tất cả sản phẩm là hàng nhập khẩu

Little Guides To Great Lives (9 cuốn)

Mã sản phẩm :

Giá bán : 545,000 đ 650,000 đ
Hỗ Trợ Mua Hàng: 0877106608 ( 8h00 - 22h00 )

𝑳𝑰𝑻𝑻𝑳𝑬 𝑮𝑼𝑰𝑫𝑬𝑺 𝑻𝑶 𝑮𝑹𝑬𝑨𝑻 𝑳𝑰𝑽𝑬𝑺 (𝟗 𝑩𝒐𝒐𝒌𝒔) Bìa cứng

🌷🌷 𝑳𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝑮𝒖𝒊𝒅𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑮𝒓𝒆𝒂𝒕 𝑳𝒊𝒗𝒆𝒔 là series sách rất hay giới thiệu cho trẻ em những nhân vật truyền cảm hứng nhất trong lịch sử.

🌼🌼 𝑳𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝑮𝒖𝒊𝒅𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑮𝒓𝒆𝒂𝒕 𝑳𝒊𝒗𝒆𝒔 kể câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp của những con người tuyệt vời nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới và xuyên lịch sử, với hình ảnh minh họa đầy màu sắc và thiết kế mới mẻ để mang những câu chuyện đáng kinh ngạc của họ đến với thế hệ sau

🌸🌸𝘽𝙤̣̂ 𝙨𝙖́𝙘𝙝 𝙜𝙤̂̀𝙢 𝟵 𝙘𝙪𝙤̂́𝙣 𝙗𝙞̀𝙖 𝙘𝙪̛́𝙣𝙜:

01:𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑠:𝑆𝑡𝑒𝑝ℎ𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑤𝑘𝑖𝑛𝑔

02:𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑠:𝐶ℎ𝑎𝑟𝑙𝑒𝑠 𝐷𝑎𝑟𝑤𝑖𝑛

03:𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑠:𝐿𝑒𝑜𝑛𝑎𝑟𝑑𝑜 𝐷𝑎 𝑉𝑖𝑛𝑐𝑖

04:𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑠:𝐹𝑒𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑎𝑔𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛

05:𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑠:𝑁𝑒𝑙𝑠𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎

06:𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑠:𝐹𝑟𝑖𝑑𝑎 𝐾𝑎ℎ𝑙𝑜

07:𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑠:𝐴𝑛𝑛𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑘

08:𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑠:𝑀𝑎𝑟𝑖𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑖𝑒

09:𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑠:𝐴𝑚𝑒𝑙𝑖𝑎 𝐸𝑎𝑟ℎ𝑎𝑟𝑡

0877106608
0877106608